สำนักการศึกษา www.bmaeducation.in.th | แผนผังเว็บไซต์  
กรุงเทพมหานคร
หมวด สำนักการศึกษา :
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหารของสำนักศึกษา

ประวัตินางอมรา ศรีคช

รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (ด้านบริหาร)

 

วัน เดือน ปีเกิด 17 สิงหาคม 2494

ประวัติการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต(สถิติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการรับราชการ

- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 6
  หัวหน้างานติดตามประเมินผลและรายงาน 
  ฝ่ายวิชาการ กองงบประมาณ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 7
  กลุ่มงานตำแหน่งที่ 1
  กองตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
  ผู้ช่วยเลขานุการ อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งอัตราเงินเดือนและการสอบ
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 8
  ผู้อำนวยการส่วน ส่วนสำนักงานเขต สำนักงานงบประมาณ
- ผู้อำนวยการกองคลัง สำนักการศึกษา

- รองผู้อำนวยการสำนักการการศึกษา (ด้านบริหาร) สำนักการศึกษา


 


<< ย้อนกลับ

ได้รับคะแนน 7.07 จากผู้โหวด 27 ราย ผู้อ่าน 3082 ราย

กรุณาให้คะแนน

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | โครงสร้างผู้บริหาร | ข้อมูลสารสนเทศ | สาระน่ารู้ | แนะนำรร.ในกทม.
เว็บบอร์ด | สื่อการเรียนรู้ | ติดต่อเจ้าหน้าที่

  

สำนักการศึกษา
โทรศัพท์ 0-2437-6631-5 Ext 0
โทรสาร 0-2861-1636 Email Address tded_bma@hotmail.com

เงินด่วน