สำนักการศึกษา www.bmaeducation.in.th | แผนผังเว็บไซต์  
กรุงเทพมหานคร
หมวด สำนักการศึกษา :
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหารของสำนักศึกษา

นโยบายสำนักการศึกษา

 

นโยบายด้านการศึกษา
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน)
 
วิสัยทัศน์        กรุงเทพฯของเราเยาวชน และคนทุกวัยมีความรู้คู่คุณธรรม
ยุทธศาสตร์    พัฒนาการให้บริการการศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาทั้งในระบบ
  	       และนอกระบบ ด้วยการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

ภารกิจ            

1.      สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนในชุมชนให้เพียงพอและได้มาตรฐาน (สำนักพัฒนาสังคม)
2.   เร่งรัดการกำหนดเทคโนโลยีสารสนเทศสู่กระบวนการเรียนการสอนและการบริการของทุกสถานศึกษา
3.   พัฒนาครูอย่างต่อเนื่องเพื่อประสิทธิภาพของการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.   สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้และการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตด้วยหลักสูตรการศึกษานอกระบบที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน
5.   พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนภาษาต่างประเทศอย่างได้ผล
6.   เปิดโอกาสให้ภาคเอกชร่วมจัดการและสนับสนุนการศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<< ย้อนกลับ

ได้รับคะแนน 6.16 จากผู้โหวด 119 ราย ผู้อ่าน 16478 ราย

กรุณาให้คะแนน

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | โครงสร้างผู้บริหาร | ข้อมูลสารสนเทศ | สาระน่ารู้ | แนะนำรร.ในกทม.
เว็บบอร์ด | สื่อการเรียนรู้ | ติดต่อเจ้าหน้าที่

  

สำนักการศึกษา
โทรศัพท์ 0-2437-6631-5 Ext 0
โทรสาร 0-2861-1636 Email Address tded_bma@hotmail.com

เงินด่วน