สำนักการศึกษา www.bmaeducation.in.th | แผนผังเว็บไซต์  
กรุงเทพมหานคร
หมวด สำนักการศึกษา :
เว็บบอร์ด
เนื้อหา ที่อ้างอิงจากเวบบอร์ด

ระบบช่วยเหลือ

คำแนะนำ และวิธีใช้งานเวบบอร์ด สำหรับผู้สนใจและสมาชิกทั่วไป

เมื่อเข้ามายังส่วนเว็บบอร์ด หน้าแรกแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. ส่วนแรก จะเป็นส่วนหัวของเว็บบอร์ด ซึ่งจะปรากฏอยู่ทุกหน้าของเว็บบอร์ด ดังภาพ เว็บบอร์ด

 • เข้าสู่ระบบ จะเป็น link ที่เข้าไปยังหน้า login สำหรับสมาชิกของเว็บบอร์ดที่สมัครไว้แล้ว
 • สมัครเป็นสมาชิก เป็น link เพื่อไปยังหน้าสมัครเป็นสมาชิกเว็บบอร์ด
 • Logout เป็น link เพื่อให้สมาชิกออกจากการ login
 • ดูรายการบอร์ดทั้งหมด จะกลับไปยังหน้าแรกของส่วนของเว็บบอร์ด
 • กลับสู้หน้าแรก เป็น link เพื่อไปยังหน้าแรกของเว็บสำนักการศึกษา
 • ระบบช่วยเหลือ จะ link ไปยังหน้าข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือการใช้งานของเรื่องเว็บบอร์ด
 • ค้นหา เป็นส่วนที่ link ไปยังหน้าค้นหาในเรื่องเว็บบอร์ดทั้งหมด (เหมือนกับที่เห็นดังภาพ ในส่วนล่าง) ส่วนการค้นหา จะเป็น textbox เพื่อให้ใส่ข้อความที่ต้องการค้นหา และมี ชื่อกระดานเป็น listbox ให้เลือก เพื่อต้องการค้นหาที่กระดานไหนหรือว่าค้นหาในทุกๆกระดาน

2. ส่วนที่สอง จะเป็นส่วนของรายการ กลุ่มของกระดาน, กระดาน, และรายละเอียดต่างๆของกระดาน ดังภาพ webboard board
จากภาพ จะเห็นว่า จะแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ แบ่งกลุ่มด้วยแถบสีน้ำเงิน ในแต่ละกลุ่มจะมีรายชื่อของกระดาน ,
จำนวนกระทู้ภายในกระดานนั้นๆ, จำนวนข้อความที่ตอบในกระดานทั้งหมด และบอกรายละเอียดของกระทู้ที่มีการตอบของข้อความล่าสุด

3. ส่วนที่สาม เป็นส่วนท้ายของเว็บบอร์ด ซึ่งจะปรากฏอยู่ทุกหน้าของเว็บบอร์ด ดังภาพ webbaord footer
ประกอบด้วย link ดังนี้

 • ทีมงานดูแลบอร์ด จะlink ไปยังหน้าข้อมูลของผู้ดูแลเว็บบอร์ด
 • กระทู้มาแรงวันนี้ จะแสดงหน้าเว็บเพื่อบอกว่า กระทู้ไหนที่มีผู้ตอบมากที่สุดของวันนี้
 • สมาชิกที่โพสต์กระทู้มากที่สุดวันนี้ จะแสดงหน้าเว็บเพื่อบอกว่า สมาชิกท่านใดที่ตอบกระทู้มากที่สุดของวันนี้
 • สมาชิก 10 คนที่โพสต์กระทู้มากที่สุด จะแสดงหน้าเว็บเพื่อบอกว่า สมาชิกของเว็บบอร์ดที่ตอบกระทู้มากที่สุด 10 อันดับ โดยเรียงจากผู้ที่ตอบมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด
 • การตั้งกระทู้ใหม่
  ทำได้โดย click ไปที่กระดานที่ต้องการจะสร้างกระทู้ภายใต้กระดานนั้น จากนั้นจะเห็นหน้าจอดังภาพ สร้างกระทู้ใหม่
  จากภาพ จะมีรายละเอียดบอกว่า ขณะนี้อยู่ที่กระดานอะไร จาก “ชื่อบอร์ด” และเมื่อต้องการจะตั้งกระทู้ใหม่ ให้กดไปที่ “ตั้งกระทู้ใหม่” ที่อยู่ด้านขวามือบนของหน้าจอ จากนั้นจะเห็นดังภาพ
  สร้างกระทู้ใหม่

  สร้างกระทู้ใหม่ ให้ใส่ชื่อกระทู้ที่ต้องการจะตั้ง
  Icon ให้เลือกรูป icon ที่ต้องการ เพื่อวางไว้หน้าชื่อกระทู้ในหน้าแสดงรายชื่อกระทู้ทั้งหมด
  ผู้เปิดกระทู้ ให้ใส่ชื่อผู้เปิดกระทู้
  ข้อความ ให้ใส่ข้อความที่ต้องการเปิดกระทู้ที่สร้างขึ้น
  จากนั้นให้กดปุ่มรูปดินสอ โปรแกรมจะทำการสร้างกระทู้ที่ใส่ให้ทันที

  การตอบข้อความกระทู้
  ทำได้โดย click ไปที่รายชื่อกระทู้ที่ต้องการจะตอบ จากนั้นจะได้หน้าจอดังภาพ ตอบกระทู้
  ให้กดปุ่ม “ตอบกระทู้” ที่มุมบนขวาของหน้าจอ จะได้หน้าจอดังภาพ ตอบกระทู้
  ผู้ตอบ ให้ใส่ชื่อผู้ที่ตอบข้อความในกระทู้นี้
  ข้อความ ให้ใส่ข้อความที่ต้องการจะตอบ สามารถทำให้ข้อความบางตัวที่ใส่มีความพิเศษของข้อความได้ จากปุ่มที่อยู่ด้านบนของ ช่องที่ใส่ข้อความ โดยจะมีความหมายตามลำดับจากซ้ายไปขวาตามภาพ ดังนี้ ทำให้ตัวอักษรหนา , ตัวเอียง ,ขีดเส้นใต้, ให้อยู่ตรงกลางจอ, ให้อยู่ตรงด้านขวาของจอ, เป็นข้อความที่เป็น link , เป็น e-mail ที่ต้องการให้ click เพื่อส่งเมล์ได้เลย, ให้ใส่อักษร single quote คร่อมระหว่างข้อความที่ต้องการ, และอันสุดท้าย เป็นชื่อpath ของรูปภาพ ที่ต้องการจะใส่ เช่น “image/image_name.gif” เป็นต้น


  << ย้อนกลับ

  ได้รับคะแนน 6.15 จากผู้โหวด 33 ราย ผู้อ่าน 8623 ราย

  กรุณาให้คะแนน

  หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | โครงสร้างผู้บริหาร | ข้อมูลสารสนเทศ | สาระน่ารู้ | แนะนำรร.ในกทม.
  เว็บบอร์ด | สื่อการเรียนรู้ | ติดต่อเจ้าหน้าที่

    

  สำนักการศึกษา
  โทรศัพท์ 0-2437-6631-5 Ext 0
  โทรสาร 0-2861-1636 Email Address tded_bma@hotmail.com

  เงินด่วน