สำนักการศึกษา www.bmaeducation.in.th | แผนผังเว็บไซต์  
กรุงเทพมหานคร
หมวด สำนักการศึกษา :
ข่าวสำนักการศึกษาของเรา
ข่าวสำนักการศึกษา

ด่วนที่สุด ! คำสั่งให้ข้าราชการครูอบรมการพัฒนาระบบสารสนเทศนักเรียนเป็นรายบุคคล ปีการศึกษา 2551

   ด้วยสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา จะจัดอบรมการพัฒนาระบบสารสนเทศนักเรียนเป็นรายบุคคล
ปีการศึกษา 2551 

                บันทึกข้อความ
                คำสั่ง

หมายเหตุ : ให้ครูที่เข้ารับการอบรมเตรียมแผ่นดิสก์หรือ Flash drive มาด้วย
กลุ่มงานนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา  024394369 (นายณรงค์ศักดิ์  สายแสง)


<< ย้อนกลับ

ได้รับคะแนน 3.67 จากผู้โหวด 3 ราย ผู้อ่าน 2647 ราย

กรุณาให้คะแนน

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | โครงสร้างผู้บริหาร | ข้อมูลสารสนเทศ | สาระน่ารู้ | แนะนำรร.ในกทม.
เว็บบอร์ด | สื่อการเรียนรู้ | ติดต่อเจ้าหน้าที่

  

สำนักการศึกษา
โทรศัพท์ 0-2437-6631-5 Ext 0
โทรสาร 0-2861-1636 Email Address tded_bma@hotmail.com

เงินด่วน