สำนักการศึกษา www.bmaeducation.in.th | แผนผังเว็บไซต์  
กรุงเทพมหานคร
หมวด สำนักการศึกษา :
ข่าวสำนักการศึกษาของเรา
ข่าวสำนักการศึกษา

แจ้งรายละเอียดการทดสอบ รายการ “ ผู้ว่าฯ อภิรักษ์ โกษะโยธิน ออนไลน์พบผู้ปกครอง ”

เรียน   ผู้อำนวยการเขต
                                ตามที่สำนักการศึกษา มีหนังสือที่ กท 0806/3953  ลงวันที่ 7 มีนาคม  2551  แจ้งกำหนดวันออนไลน์ “ผู้ว่าฯ อภิรักษ์  โกษะโยธิน  ออนไลน์พบผู้ปกครอง” โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความ      เร็วสูงในวันที่  1  พฤษภาคม  2551 ณ โรงเรียนวัดปทุมวนาราม  สำนักงานเขตปทุมวัน นั้น
                                เพื่อให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการและรับชมการทดสอบการออนไลน์ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักการศึกษาจึงขอความร่วมมือมายังสำนักงานเขตแจ้งโรงเรียนเพื่อประชุมผู้ปกครองตามวันเวลาดังกล่าวและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
การทดสอบครั้งที่ 1  ในวันที่ 25 เมษายน 2551 โดยเริ่มเวลา 9.00 น.- 11.00 น.  ซึ่งเป็นการทดสอบการออนไลน์และทดลองการส่งสัญญาณภาพและเสียงโดยไม่เน้นเนื้อหา ดังนั้นจึงให้ทุกโรงเรียนเข้าเว็บไซต์ http://live.bmasmartschool.com/livebma/  เพื่อรับชมการถ่ายทอดสด  และดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน ตลอดจนรายงานผลการทดสอบผ่านหน้าเว็บไซต์
การทดสอบครั้งที่ 2   ในวันที่ 29 เมษายน 2551 โดยเริ่มเวลา9.00 น.- 11.00 น.  ซึ่งเป็นการ ซ้อมใหญ่โดยมีผู้บริหารสำนักการศึกษาออนไลน์ไปสู่โรงเรียนโดยตรง ดังนั้นจึงให้ทุกโรงเรียนเข้าเว็บไซต์ http://live.bmasmartschool.com/livebma/  เพื่อรับชมการถ่ายทอดสดทุกโรงเรียน พร้อมรายงานผลการทดสอบผ่านหน้าเว็บไซต์
                                จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง
 
 
 

รายละเอียด ผู้ว่าฯ อภิรักษ์ โกษะโยธิน  ออนไลน์พบผู้ปกครอง

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2551  เวลา 9.00-11.00 น.

ณ โรงเรียนวัดปทุมวนาราม  สำนักงานเขตปทุมวัน

 

 


1. กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2551

09.00 น.                - เครือข่ายผู้ปกครอง  คณะผู้บริหารสำนักการศึกษา   สำนักงานเขต   

                                   สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  สมาชิกสภาเขต  คณะผู้บริหารโรงเรียน

                                   คณะครูและนักเรียน   จำนวน 500 คน   พร้อมกัน ณ โรงเรียนวัดปทุมวนาราม

                              สำนักงานเขตปทุมวัน

09.30 น.                - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ผ่านระบบออนไลน์

10.30 น.                - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพบปะเครือข่ายผู้ปกครอง คณะผู้บริหาร

                                  โรงเรียน คณะครูและนักเรียน

11.00 น.                - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางกลับ

 

2. กำหนดการทดสอบระบบ

                ทดสอบครั้งที่ 1                    วันที่ 25 เมษายน 2550 ระหว่างเวลา 9.00 น.- 11.00 น.

                ทดสอบครั้งที่ 2                    วันที่ 29 เมษายน 2550 ระหว่างเวลา 9.00 น.- 11.00 น. (ซ้อมใหญ่)

               

3. วิธีการรับชมของโรงเรียน

                3.1 โรงเรียนและหน่วยงานสามารถรับชมได้โดยเข้าไปเว็บไชต์  

                  http://live.bmasmartsshool.com/livebma/

                3.2 เวลาเข้าเว็บไซต์โรงเรียนและหน่วยงาน  ควรเข้าใช้เพียงเครื่องเดียว แล้วใช้วิธีกระจายสัญญาณต่อไปยังอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงเรียนหรือหน่วยงาน เช่น โปรเจคเตอร์  หรือทีวีวงจรปิด

                                 

หมายเหตุ  ในการทดสอบระบบ ขอให้ทุกโรงเรียนแสดงความคิดเห็นผ่านระบบเว็บไซต์แจ้งผล

                                การรับชมกลับมายังสำนักการศึกษา เพื่อปรับปรุงด้านเทคนิคด้วย


<< ย้อนกลับ

ได้รับคะแนน 6.71 จากผู้โหวด 7 ราย ผู้อ่าน 2410 ราย

กรุณาให้คะแนน

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | โครงสร้างผู้บริหาร | ข้อมูลสารสนเทศ | สาระน่ารู้ | แนะนำรร.ในกทม.
เว็บบอร์ด | สื่อการเรียนรู้ | ติดต่อเจ้าหน้าที่

  

สำนักการศึกษา
โทรศัพท์ 0-2437-6631-5 Ext 0
โทรสาร 0-2861-1636 Email Address tded_bma@hotmail.com

เงินด่วน