สำนักการศึกษา www.bmaeducation.in.th | แผนผังเว็บไซต์  
กรุงเทพมหานคร
หมวด สำนักการศึกษา :
ข่าวสำนักการศึกษาของเรา
ข่าวสำนักการศึกษา

โครงการสินเชื่อเพื่อเคหะสงเคราะห์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) แก่ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ กทม.

โครงการสินเชื่อเพื่อเคหะสงเคราะห์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) แก่ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ กทม. (กรณีลูกจ้างประจำเฉพาะส่วนที่รับค่าจ้างจากงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

                       สำนักการศึกษา  จะลงประกาศจัดลำดับผู้ขอใช้สิทธิเงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่อเคหะสงเคราะห์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  ในวันที่ 18  เมษายน 2551  ผู้ที่ได้ลำดับที่ 1-100  ยื่นเอกสารหลักฐาน ในวันที่ 24-25  เมษายน 2551  และจัดส่งเอกสารหลักฐานให้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  ในวันที่ 30  เมษายน  2551

                        อนึ่ง  สำหรับรายละเอียดจะลงพร้อมกันในวันที่ 18 เมษายน 2551

 

กองการเจ้าหน้าที่  สำนักการศึกษา


<< ย้อนกลับ

ได้รับคะแนน 4.72 จากผู้โหวด 32 ราย ผู้อ่าน 2338 ราย

กรุณาให้คะแนน

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | โครงสร้างผู้บริหาร | ข้อมูลสารสนเทศ | สาระน่ารู้ | แนะนำรร.ในกทม.
เว็บบอร์ด | สื่อการเรียนรู้ | ติดต่อเจ้าหน้าที่

  

สำนักการศึกษา
โทรศัพท์ 0-2437-6631-5 Ext 0
โทรสาร 0-2861-1636 Email Address tded_bma@hotmail.com

เงินด่วน