สำนักการศึกษา www.bmaeducation.in.th | แผนผังเว็บไซต์  
กรุงเทพมหานคร
หมวด สำนักการศึกษา :
ข่าวสำนักการศึกษาของเรา
ข่าวสำนักการศึกษา

การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู กทม. มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

ประกาศแจ้งเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                        ด้วยมติ ก.ก.ครั้งที่  2/2551  เมื่อวันที่ 17  มีนาคม 2551  อนุมัติให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ และวิธีการให้ข้าราชการครูกรุงเทพมหานครมีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะโดยกำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลายื่นคำขอรับการประเมินระดับชำนาญการพิเศษ  เชื่ยวชาญ  และเชี่ยวชาญพิเศษให้  ดังนี้

                         -  ช่วงเวลาที่เดิมกำหนดระหว่างวันที่ 1-30  เมษายน   ให้เปลี่ยนเป็นระหว่างวันที่  1-15  พฤษภาคม

                          - ช่วงเวลาที่เดิมกำหนดระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม  ให้เปลี่ยนเป็นระหว่างวันที่ 1-15  พฤศจิกายน

 

กลุ่มงานประเมินบุคคล การสรรหา และมาตรฐานวิชาชีพ

กองการเจ้าหน้าที่  สำนักการศึกษา


<< ย้อนกลับ

ได้รับคะแนน 5.35 จากผู้โหวด 23 ราย ผู้อ่าน 1930 ราย

กรุณาให้คะแนน

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | โครงสร้างผู้บริหาร | ข้อมูลสารสนเทศ | สาระน่ารู้ | แนะนำรร.ในกทม.
เว็บบอร์ด | สื่อการเรียนรู้ | ติดต่อเจ้าหน้าที่

  

สำนักการศึกษา
โทรศัพท์ 0-2437-6631-5 Ext 0
โทรสาร 0-2861-1636 Email Address tded_bma@hotmail.com

เงินด่วน