สำนักการศึกษา www.bmaeducation.in.th | แผนผังเว็บไซต์  
กรุงเทพมหานคร
หมวด สำนักการศึกษา :
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหารของสำนักศึกษา

คณะผู้บริหารของสำนักการศึกษา

 
 
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษานายจำเริญ  ศิริพงศ์ติกานนท์
 
 
 
 
รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
 
 

นายสิทธิรัตน์ ถ้ำสุวรรณ

    นางสาวประนอม เอี่ยมประยูร

นายสิทธิรัตน์ ถ้ำสุวรรณ

นางอมรา  ศรีคช

 
 
เลขานุการ
สำนักการศึกษา
ผู้อำนวยการ
กองการเจ้าหน้าที่
ผู้อำนวยการ
กองคลัง
หัวหน้าหน่วย
ศึกษานิเทศก์
ผอ.สำนักงาน
ยุทธศาสตร์
การศึกษา

ผอ.กองเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน

ผอ.กอง
พัฒนาข้าราชการครู

              

         

นายสำเนา
จริตธรรม

นางดาวรรณ
ปั
ญญาภรณ์

นางสาวระวีวรรณ
สุริยรัตนกร

นางสุดสวาท
พลานันทกุลธร
นางสาวมาสวิมล
รักบ้านเกิด

นายสุรพล
บุณยรัตนพันธุ์

นางสาวสุวรรณี
ชัยจินดาสุต

download poster


<< ย้อนกลับ

ได้รับคะแนน 6.15 จากผู้โหวด 869 ราย ผู้อ่าน 53269 ราย

กรุณาให้คะแนน

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | โครงสร้างผู้บริหาร | ข้อมูลสารสนเทศ | สาระน่ารู้ | แนะนำรร.ในกทม.
เว็บบอร์ด | สื่อการเรียนรู้ | ติดต่อเจ้าหน้าที่

  

สำนักการศึกษา
โทรศัพท์ 0-2437-6631-5 Ext 0
โทรสาร 0-2861-1636 Email Address tded_bma@hotmail.com

เงินด่วน