สำนักการศึกษา www.bmaeducation.in.th | แผนผังเว็บไซต์  
กรุงเทพมหานคร
หมวด : สำนักการศึกษา : โครงสร้างสำนักการศึกษา : ส่วนราชการ : กองการเจ้าหน้าที่ :
ส่วนราชการ
ฝ่ายทะเบียนประวัติและการสอบ
. . .
อ่านรายละเอียด
 
ฝ่ายพัฒนาบุคคล
. . .
อ่านรายละเอียด
 
ฝ่ายวินัย
. . .
อ่านรายละเอียด
 
ฝ่ายอัตรากำลังและการจ้าง
. . .
อ่านรายละเอียด
 
ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง
. . .
อ่านรายละเอียด
 
งานธุรการ
. . .
อ่านรายละเอียด
 

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | โครงสร้างผู้บริหาร | ข้อมูลสารสนเทศ | สาระน่ารู้ | แนะนำรร.ในกทม.
เว็บบอร์ด | สื่อการเรียนรู้ | ติดต่อเจ้าหน้าที่

  

สำนักการศึกษา
โทรศัพท์ 0-2437-6631-5 Ext 0
โทรสาร 0-2437-6631-5 Ext 0 Email Address tded_bma@hotmail.com

เงินด่วน