สำนักการศึกษา www.bmaeducation.in.th | แผนผังเว็บไซต์  
กรุงเทพมหานคร
หมวด : สำนักการศึกษา :
รอบรั้วการศึกษา
ข้อมูล,ข่าวสาร เกี่ยวกับการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ (Ministry Of Education)
อ่านรายละเอียด
 
องค์ประกอบของโรงเรียนในฝัน
องค์ประกอบของโรงเรียนในฝัน
อ่านรายละเอียด
 
นโยบายหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน
โครงการพัฒนาโรงเรียนในทุกๆอำเภอทั่วประเทศ จำนวน ๗๙๕ โรงเรียนในจำนวน ๗๙๕ อำเภอ โดยให้แต่ละอำเภอมี ๑ โรงเรียน
อ่านรายละเอียด
 
ความสัมพันธ์ระหว่าง "มาตรฐานการศึกษา" "โรงเรียน" และ "ช่องว่างทางสังคม"
ความสัมพันธ์ระหว่าง "มาตรฐานการศึกษา" "โรงเรียน" และ "ช่องว่างทางสังคม" เป็นอย่างไรบ้าง ดังแผนภาพ....
อ่านรายละเอียด
 

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | โครงสร้างผู้บริหาร | ข้อมูลสารสนเทศ | สาระน่ารู้ | แนะนำรร.ในกทม.
เว็บบอร์ด | สื่อการเรียนรู้ | ติดต่อเจ้าหน้าที่

  

สำนักการศึกษา
โทรศัพท์ 0-2437-6631-5 Ext 0
โทรสาร 0-2861-1636 Email Address tded_bma@hotmail.com

เงินด่วน