สำนักการศึกษา www.bmaeducation.in.th | แผนผังเว็บไซต์  
กรุงเทพมหานคร
หมวด : สำนักการศึกษา : สาระน่ารู้ :
สื่อต่างๆ เพื่อการศึกษา
สาระน่ารู้เกี่ยวกับสื่อต่างๆ เพื่อการศึกษา
 
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
โทรทัศน์เป็นสื่อมวลชนที่มีประสิทธิภาพยิ่งประเภทหนึ่ง เนื่องจากเป็นสื่อที่ส่งได้ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง
อ่านรายละเอียด
 
ภาพยนตร์เพื่อการศึกษา
ภาพนิ่งเรียงติดต่อกันที่ถูกบันทึกลงบนเนื้อฟิล์มด้วยกล้องถ่ายภาพยนตร์ เมื่อฉายฟิล์มนั้นไปที่จอภาพจะปรากฏเสมือนเป็นภาพเคลื่อนไหวติดต่อกันเหมือนธรรมชาติ
อ่านรายละเอียด
 
วิทยุเพื่อการศึกษา
วิทยุเป็นอุปกรณ์สื่อสารในการรับส่งข้อมูลทางด้านเสียงแต่เพียงอย่างเดียว โดยการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยไม่ต้องใช้สาย การใช้วิทยุเพื่อเป็นสื่อมวลชนเพื่อการศึกษาในประเทศไทย เริ่มมีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497
อ่านรายละเอียด
 
สารสนเทศของสถานศึกษา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพึ่งพาการบริหารการจัดการศึกษาใน เชิงคุณภาพ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่งได้กำหนดไว้ชัดเจนในหมวด 6 เรื่อง มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตราที่ 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
อ่านรายละเอียด
 
สิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา
สิ่งพิมพ์ หมายถึง ข้อความ ข้อเขียน หรือภาพที่เกี่ยวกับแนวความคิด ข้อมูล สารคดี บันเทิง ฯลฯ ซึ่งถ่ายทอดด้วยการพิมพ์ลงบนกระดาษ ฟิล์ม หรือวัสดุพื้นเรียบอื่นๆ เพื่อสามารถเผยแพร่ไปยังผู้อ่านจำนวนมากให้ได้รับความรู้และความบันเทิง
อ่านรายละเอียด
 

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | โครงสร้างผู้บริหาร | ข้อมูลสารสนเทศ | สาระน่ารู้ | แนะนำรร.ในกทม.
เว็บบอร์ด | สื่อการเรียนรู้ | ติดต่อเจ้าหน้าที่

  

สำนักการศึกษา
โทรศัพท์ 0-2437-6631-5 Ext 0
โทรสาร 0-2861-1636 Email Address tded_bma@hotmail.com

เงินด่วน