สำนักการศึกษา www.bmaeducation.in.th | แผนผังเว็บไซต์  
กรุงเทพมหานคร
1797912
ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 47
ต้องการรับข่าวสาร
จากสำนักศึกษา
Login
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การขอกำหนดตำแหน่ง วิทยฐานะ การขอกำหนดตำแหน่ง วิทยฐานะ
คู่มือการรับนักเรียนปี51
 

การรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียน
การประเมินผลวิทยฐานะของข้าราชการครูกรุงเทพมหานครที่เกษียณอายุราชการ
ร่างคำสั่งและตารางการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ผลการประกวดหนังสืออ่านเพิ่มเติมปีงบประมาณ 2551
รายชื่อผู้อบรมภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์ ร่างคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการมหกรรมดนตรีไทยและการแสดง
โครงการสินเชื่อเพื่อเคหะสงเคราะห์แก่ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ(ลำดับที่101-200)
ด่วนมาก!!! ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะการคิดแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3
"ด่วนที่สุด" แจ้งกำหนดการเดินทางประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรและแผนการจัดกิจกรรมยุวกาชาดระดับมัธยมศึกษา
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานปี 2550
"ด่วนที่สุด" แจ้งข่าวเรื่อง ให้ข้าราชการครู กทม. ไปสอบวัดระดับความรู้ทักษะภาษาอังกฤษที่สถาบันสอนภาษาอังกฤษ BRITISH COUNCIL
"ด่วนที่สุด" ร่างคำสั่งให้ข้าราชการครูกรุงเทพมหานครเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรและแผนการจัดกิจกรรมยุวกาชาดระดับมัธยมศึกษา
อ่านทั้งหมด
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2551 สำนักการศึกษา
 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2550 สำนักการศึกษา (download)
 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ( 2548 - 2551 )สำนักการศึกษา
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดับเพลิงหาบหาม ขนาดไม่ต่ำกว่า 55 แรงม้า 3 เครื่อง
 ประกาศร่างTOR และเอกสารประกวดราคา โครงการค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยโสตทัศนูปกรณ์
อ่านทั้งหมดอ่านทั้งหมด
จำนวนนักเรียน ห้องเรียน ปีการศึกษา 2550
 ข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2550
 โรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2550
รหัส รร. กทม.
 ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครพร้อมสถานที่ติดต่อ(พ.ค. 51)
 สถิติจำนวนนักเรียน/ห้องเรียน ปีการศึกษา 2548
 สถิติจำนวนนักเรียน/ห้องเรียน ปีการศึกษา 2549
อ่านทั้งหมด อ่านทั้งหมด
  ร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ
ทำไมสอบรอง ผอ.ต้องกำหนดขั้นต่ำของเงินเดือนด้วย เอาแค่ได้ คศ.2 ก็พอ
ขอถามเจ้าหน้าที่ ที่ประเมิน วฐ. โดยตรง ค่ะ
ครูมีความมั่นคงในวิชาชีพ สามารถประกอบวิชาชีพให้มีคุณภาพและมาตรฐานได้
ค่ารักษาพยาบาล
นำโครงสร้างสำนักอนามัย กทม.(กรณีตัวอย่าง)...ประยกต์ใช้โครงสร้างสำนักการศึกษา
ถามกองการเจ้าหน้าที่
ไตรภาวะ
ความเป็นจริงที่ไม่ใช่กระแสก่อนเลือกตั้ง
สพท.ขอใช้บัญชีครูกทม.ได้หรือเปล่าคะ หรือใครเคยทำตอบด้วยค่ะ
ครูขยายโอกาสกับการได้ขั้น
ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยน web link โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองคำ ปานขำอนุสรณ์)
ใครทราบช่วยบอกทีครับ..ด่วน
ขอสอบถามทุกๆๆท่านหน่อยครับ
การลบกระทู้กรณีร้องเรียน
การลบกระทู้กรณีร้องเรียน
จะแก้ไขเว็บไซต์ของโรงเรียนที ทำไมมันวุ่นวายยากเย็นนักหนอ
ดูรายการเว็บบอร์ดทั้งหมด 
 

ความพึงพอใจในการรับชม "นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่ากทม. ออนไลน์พบผู้ปกครอง"

มีความพึงพอใจ(ความคมชัด ระยะเวลา เนื้อหาที่ผู้ว่าบรรยายและควรให้ดำเนินการถ่ายทอดอีก)
ไม่พึงพอใจ
เบอร์ติดต่อช่างคอมพิวเตอร์
 รายละเอียดโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
 การกำหนดให้โรงเรียนจัดทำเว็บไซต์และการขอพื้นที่การนำเสนอ
 บันทึกอนุญาตการติดตั้งอินเทอร์เน็ต
 วิธีการติดตั้งอินเทอร์เน็ตห้องคอมฯ
อ่านทั้งหมด

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | โครงสร้างผู้บริหาร | ข้อมูลสารสนเทศ | สาระน่ารู้ | แนะนำรร.ในกทม.
เว็บบอร์ด | สื่อการเรียนรู้ | ติดต่อเจ้าหน้าที่

  

สำนักการศึกษา
โทรศัพท์ 0-2437-6631-5 Ext 0
โทรสาร 0-2861-1636 Email Address tded_bma@hotmail.com

เงินด่วน