สำนักการศึกษา www.bmaeducation.in.th | แผนผังเว็บไซต์  
กรุงเทพมหานคร
2031794
ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 47
ต้องการรับข่าวสาร
จากสำนักศึกษา
Login
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การขอกำหนดตำแหน่ง วิทยฐานะ การขอกำหนดตำแหน่ง วิทยฐานะ
คู่มือการรับนักเรียนปี51
 

ด่วนมาก เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลด้าน ICT ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ด่วนที่สุด !!!!!! เรื่อง ให้ส่งรูปถ่ายอาคารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ประชาสัมพันธ์ คำสั่งสำนักการศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผลิตต้นแบบสื่อการเรียนรู้ประเภทสิ่งพิมพ์ ฯ
คำสั่ง ให้ข้าราชการครูกทม. สายงานการสอน ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะชำนาญการ
กำหนดวันรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร 28-30 ต.ค.51
ขอให้คณะกรรมการรับค่าเบี้ยประชุมประเมินวิทยฐานะที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา
ด่วนที่สุด !!!! ประชาสัมพันธ์ การส่งแบบสำรวจการตรวจสอบทรัพย์สินตามสัญญาเช่าคอมพิวเตอร์
กำหนดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
คำสั่ง สนศ. เรื่องอนุญาตให้ข้าราชการ กทม. ลาออกตามโครงการเกษียณฯ ก่อนกำหนด
"ด่วนที่สุด" การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพ
"ด่วนที่สุด" ขอให้ผู้มีรายชื่อตามที่แนบมารับเงินค่าตอบแทนในการเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ในการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกข้าราชการครู กทม. เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการโรงเรียน
อ่านทั้งหมด
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2551 สำนักการศึกษา
 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ( 2548 - 2551 )สำนักการศึกษา
อ่านทั้งหมดอ่านทั้งหมด
"New" สถิติจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2551
 "New" นักเรียนในโรงเรียนโครงการจัดการเรียนร่วม ปีการศึกษา 2551
 ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครพร้อมสถานที่ติดต่อ
รหัส รร. กทม.
 สถิติจำนวนนักเรียน/ห้องเรียน ปีการศึกษา 2548
 สถิติจำนวนนักเรียน/ห้องเรียน ปีการศึกษา 2549
 จำนวนนักเรียน ห้องเรียน ปีการศึกษา 2550
อ่านทั้งหมด อ่านทั้งหมด
  ร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ
ใครจบบางแสนบ้าง(บูรพา , มศว.บางแสน)
เมื่อไหร่นะได้ทำ คศ.2 สักที
ข่าวดี ว่าที่ครู กทม.
ขอฝากคำถามไว้กับผู้ที่ไปรายงานตัววันที่ 29 ต.ค. 51 ว่าเอกประถมสละสิทธิ์กี่คน
ส่งผลงานชำนาญการพิเศษเมื่อไร
ร่วมด้วยช่วยกันเรื่อง เบิกตรง
การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
ครูกทม.เปิดสอบเมื่อไหร่แล้วต้องรอให้หมดบัญชีทุกเองรึเปล่า
ฝากถามพี่ฝ่ายบรรจุเรื่องการเลือกโรงเรียนให้ลง
การอบรมชำนาญการพิเศษ
อยากทราบว่าจะได้ลงที่โรงเรียนไหนครับ
การเบิกตรงค่ารักษาพยาบาล ครู กทม.
ใครทราบช่วยตอบหน่อยๆๆ..
รับสมัครครูด่วน
อยากทราบการเรียกบรรจุในครั้งต่อไป
ช่วยตอบหน่อยค้า
ดูรายการเว็บบอร์ดทั้งหมด 
เงิน ด่วน